Założyłeś fotowoltaike? Przysługuje Ci dofinansowanie. My zrobimy to za Ciebie!

Od 15 kwietnia 2022 roku ruszyła 4 edycja programu dotyczącego dofinansowania instalacji fotowoltaicznych Mój Prąd 4.0. Program trwa do wyczerpania alokacji całości przeznaczonych funduszy przez Narodowy Fundusz Ochrony Gospodarki Wodnej i Środowiska. Czym obecny program różni się od swoich poprzedników i kto może zostać beneficjentem programu?

Kto może skorzystać z programu Mój Prąd 4.0?

kobieta w koszulce ze znakiem zapytania dot. programu Mój Prąd 4.0

Obecnie na wsparcie z programu „Mój Prąd” mogą liczyć osoby, których instalacja fotowoltaiczna jest nie starsza niż dwa lata od dnia złożenia wniosku o dotację. Oprócz tego aspektu, warto mieć na uwadze fakt, iż jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie właściciela instalacji o rozliczaniu się z dostawcą energii na zasadzie systemu net-billing. Jednostki fizyczne, które założyły panele słoneczne wraz ze zgłoszeniem jej do dostawcy energii do 31 marca 2022 roku muszą, więc zmienić swój sposób rozliczania się z net-meteringu, który przez NFGWioŚ nie jest premiowany, na nowe zasady.

Jak zmienić sposób rozliczania?

W okresie od października 2021 roku do startu nowej edycji programu finansującego instalacje fotowoltaiczne część osób decydujących się na tę inwestycję, żywiła głęboką nadzieję, iż przy zapowiadanej przez rząd nowej edycji programu będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie. Przeszkodą w tej płaszczyźnie planowania przez konsumentów okazał się brak wsparcia nowej edycji programu dla osób rozliczających się na „starych zasadach” za wytwarzaną energię elektryczną. Jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku, koniecznym posunięciem będzie skontaktowanie się z dostawcą energii w celu ogłoszenia chęci zmiany rozliczania się za produkowaną energię elektryczną, Dostawca po dokładnie rozpatrzonym wniosku o zmianie sposobu rozliczenia ma obowiązek wysłać aneks, na podstawie którego we wcześniej wspomnianym wniosku potwierdzone zostanie rozliczanie się na nowych zasadach. Dodatkowym potwierdzeniem ułatwiającym proces wysyłania wniosku jest podpisany pieczęcią OSD dokument potwierdzający rozliczanie się w systemie net-billing.

Jakie benefity zapewnia program "Mój Prąd 4.0"?

Obecni beneficjenci programu Mój Prąd mogą liczyć na wsparcie w wysokości 4 000,00 zł za instalacje bez dodatkowych elementów w przedziale od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. W programie są również wyszczególnione przypadki, gdy osoba fizyczna decyduje się na zakup instalacji fotowoltaicznej z dodatkowymi elementami może liczyć na wsparcie rozpoczynające się od 5 000,00 zł. Po więcej informacji dotyczącej specyfiki dofinansowań za dodatkowe elementy oraz magazyny energii możesz przejść na oficjalną stronę programu tutaj. Gdzie wyszczególnione zostały zależności przez oficjalną stronę informującą o programie.

Jakie dokumenty należy przygotować, abyśmy poprawnie złożyli wniosek za Ciebie?

Do złożenia wniosku poprawnie potrzebne są minimum dwa dokumenty, w których posiadaniu jest właściciel instalacji. Absolutnie priorytetowym dokumentem jest zatwierdzenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci z pieczątką OSD. Dokument ten jest wydawany po wymianie liczników do instalacji fotowoltaicznej przez dostawcę energii. Dokument jest dotarczany za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub drogą mailową. W przypadku, gdy nie posiadamy tego dokumentu w swoim domowym archiwum, należy skontaktować się ze swoim dostawcą energii, który ma obowiązek ponownie wydać dokument do rąk swojego klienta. Drugim dokumentem jest podpisane na obydwu stronach pełnomocnictwo. Ważnym aspektem jest to, iż pełnomocnictwo wypełnia osoba, która widnieje w dokumencie potwierdzającym mikroinstalacje. W przypadku, którym w gospodarstwie domowym jedna z osób widnieje na fakturach zakupionej instalacji, a druga na zaświadczeniu wydanym przez OSD, głównym beneficjentem pozostaje osoba, widniejąca na dokumentach z dostawcą energii, a osoba która zakupiła instalację określana jest mianem współwłaściciela w wypełnianym wniosku. Poniżej wzory potrzebnych dokumentów. Należy pamiętać, iż pełnomocnictwo wypełniamy sami, zostawiając puste pole dla twojego pełnomocnika, a dokument OSD to tylko wzór. Dokument musi być wydany przez dostawcę energii elekrycznej.
Dodatkowo dla osób, które zdecydują się na przejście na net-billing w celu zgłoszenia się po dofinansowanie, dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie potwierdzające rozliczanie się w systemie net-billing również z pieczęcią OSD.  
Masz więcej pytań? Wejdź w zakładkę kontakt i wyślij zgłoszenie. Odpowiemy tak szybko jak to jest możliwe!
blog ml power baner
ML Power

Skontaktuj się z nami

zamów bezpłatny audyt

Zobacz nas na